Logo
Projekty
O nás
Homepage link

Studie prostupu tepla

Služby: Některé scénáře mohou těžit z 3D tepelného modelování více než jiné. Zejména pokud jde o lehké obvodové pláště budov nebo podobné sestavy s navzájem kolmými prvky. Typicky se izolační vlastnosti analyzují množstvím 2D řezů, které se pak zkombinují váženým průměrem, což buď zanedbává nebo přeceňuje vliv křížení prvků a dalších liniových či bodových podmínek. Při plně 3D analýze jsou všechny tyto podmínky zohledněny.

Studie tepelné vodivosti jsou užitečné na obou koncích procesu vývoje projektu – ať už jako součást studií proveditelnosti nebo jako podpora pro dodavatele.
Země: USA
Klient: Nevell Group Inc.
Architekt: CO Architects
Velikost: N/A
Foto: bpl-česko s.r.o.
Povrchové teploty uvnitř konstrukce
Povrchové teploty, včetně desky vnitřního obkladu
Geometrický model, tenkostěnné profily přetažené pro názornost