Logo
Projekty
O nás
Homepage link

CLT – Křížem lepené dřevo

Služby: Křížem lepené dřevo (CLT) je mocná inovace v oblasti dřevěných konstrukcí. První CLT panely byly představeny v Rakousku a Německu na začátku 90. let 20. století. Stavby z tohoto materiálu mají výbornou statickou únosnost a jsou rozměrově stálé. Křížem lepené dřevo je charakterizováno řadou výhod, které jsou s ním spojeny, například nízkou uhlíkovou stopou, vysokým poměrem pevnosti a hmotnosti, snadnou montáží, estetickými vlastnostmi a dalšími.  Stejně jako Evropa, a postupně celý svět, tak i my v bpl-česko jsme se nadchli pro konstrukce z CLT panelů.

Abychom mohli CLT panely přesně a efektivně navrhovat a posuzovat, vyvinuli jsme svůj vlastní nástroj v prostředí SCIA Engineer. A díky tomu - pokud lze panel vyrobit, my ho dokážeme posoudit!
Země: Každá
Klient:
Architekt:
Velikost:
Foto: