Logo
Projekty
O nás
Homepage link

TRON Ride Mk.2

Služby: Kontrolní posudek fází výstavby nové horské dráhy v Disney World Resort, Florida, včetně globálních stabilitních a lokálních plasticitních posudků v jednotlivých fázích a během zdvihání, ověření přípojů
Země: USA
Klient: Whiting-Turner
Architekt: Grimshaw
Velikost: 680 tun oceli
Foto: bpl-cz, stefen chow, Shannen Michaelsen
Podpůrné věže (hnědé) a část konečné konstrukce (bílá a šedá)
Krok sekvence č.36
Obrázek dokončené sesterské horské dráhy v Šanghaji