Logo
Projekty
O nás
Homepage link

The Shed

Služby: Hodnotová analýza systému ETFE polštářů pro pohyblivé zastřešení. Hlavní výzvu představovala silně zaklenutá horní hrana fasády a s tím spojené nároky na poddajnost upevňovacího systému, přesnost výroby i montáže.
Země: USA
Klient: Birdair, Inc.
Architekt: Diller Scofidio + Renfro
Velikost: 4100 m2 ETFE polštářů
Foto: Ajay Suresh, Ergo Sum
Partner: LEICHT
Od strany budovy
Od strany volného prostranství
Fasáda: 1_základní profily (červené - středový svařenec, zelené - běžné kusy) | 2_středové tesnění s přesahy pod středový krycí profi | 3_těsnění pod běžné kusy (zelené) | 4_krycí profily na běžné kusy