Logo
Projekty
O nás
Homepage link

Technická prověrka telekomunikačních věží

Služby: Technická prověrka telekomunikačních věží, včetně inspekcí na místě. Na konci procesu obdržel náš klient souhrnnou zprávu pro každou věž, která obsahuje popis stavu, všechny zjištěné závady a návrhy na nápravu. Vybrané věže jsme podrobně zaměřili, ověřili statickým výpočtem a vyčíslili zbytkovou únosnost pro případnou dodatečnou montáž dalších antén.

Země: Evropa
Klient: Vertical Bridge
Architekt: N/A
Velikost: N/A
Foto: bpl-cz
Výpočetní model - využití prutů při návrhovém zatížení