Logo
Projekty
O nás
Homepage link

Zdvihání Prvoka

Služby: Návrh a výrobní dokumentace zdvihacího rámu pro vyzvednutí padesátitunového domu z 3D-tištěného betonu, či obytné sochy Prvoka, jak ji popisuje autor. Původně se na místo dopravil ve čtyřech oddělených částech, nyní bylo potřeba ho zdvihnout v kuse. Nově navržený rám se připojuje na stávající podkladní ocelový rošt a hlavní výzvou projektu bylo omezit deformace rámu během celé operace tak, aby betonová socha zůstala neporušená.
Země: ČR
Klient: scoolpt
Architekt: scoolpt
Velikost: 6,3 tun oceli
Foto: scoolpt, bpl-česko s.r.o.
Deformace celku na základě skutečného rozdělení hmot v rámci Provka
Výpočetní model doslova hlavního bodu celého projektu
Převoz choulostivého nákladu z Prahy na jih Čech